Na czym polega technologia natrysku piany poliuretanowej i powłok ochronnych?
Technologia natrysku polega na naniesieniu piany lub powłoki na ocieplaną/izolowana powierzchnię. Zasadniczym urządzeniem pozwalającym na natrysk piany poliuretanowej jest agregat natryskowy, często nazywany reaktorem. Dochodzi w nim do wstępnego nagrzania materiałów. Agregat natryskowy podaje dwukomponentowy materiał, poprzez ogrzewane węże, do pistoletu natryskowego, w którym dochodzi do mieszania się podawanych składników. W skład zestawu w zależności od zastosowanego systemu wchodzą także: sprężarka, stacja uzdatniania powietrza, agregat prądotwórczy i inne. Całość sprzętu instalowana jest na samochodzie dostawczym, na którym znajdować może się, także zestaw beczek zawierających komponenty natryskiwanego materiału.

Czym jest piana poliuretanowa wykorzystywana w systemach natryskowych ?
Piana poliuretanowa jest produktem o strukturze komórkowej otrzymywanym poprzez spienienie dwóch reagujących wzajemnie komponentów: poliolowego oznaczanego jako składnik A oraz izocyjanianowego oznaczanego jako składnik B. Na skutek zachodzących reakcji oba składniki reagują tworząc pianę poliuretanową, która jest materiałem o najniższym współczynniku przenikania ciepła wśród izolacji stosowanych w budownictwie, dużej izolacyjności akustycznej oraz stabilności wymiarów.

Jaka jest różnica pomiędzy pianą o otwartej i zamkniętej strukturze komórek?
Pod względem struktury wewnętrznej piany poliuretanowe dzielą się na dwie grupy tj. piany o strukturze otwartokomórkowej i zamkniętokomórkowej. Oba typy pianek posiadają bardzo dobre właściwości izolacji termicznej, dodatkowo piany zamkniętokomórkowe posiadają właściwości hydroizolacyjne. Piany otwartokomórkowe zaliczyć możemy do produktów półsztywnych o gęstości objętościowej wynoszącej średnio 8 kg/m3, piany zamkniętokomurkowe są produktami sztywnymi o gęstości objętościowej 40 kg/m3 i więcej.

Jak długo potrwa wykonanie docieplenia poddasza pianą poliuretanową?
Dla większości obiektów jednorodzinnych prace związane z dociepleniem poddasza pianą PUR trwają jeden dzień. Czas ten obejmuje dojazd, wykonanie prac oraz uprzątnięcie. Wydajność posiadanych przez nas agregatów do natrysku firmy Graco pozwala na wykonanie do 300 m2 izolacji natryskowej dachu dziennie. Dla hal, magazynów i dachów płaskich dzienna wydajność jest znacznie większa i dochodzić może do 1000 m2 izolacji natryskowej na dzień.

Na jakie podłoża można wykonać natrysk piany poliuretanowej?
Piany PUR charakteryzują się bardzo dobra przyczepnością do różnorodnych podłoży. Bez dodatkowych zabiegów natrysk piany można wykonać bezpośrednio na membrany dachowe, deskowanie pełne, papy bitumiczne, eternit, blachę i beton. W zależności od rodzaju i parametrów podłoża dobierana jest pierwsza warstwa natrysku. Najlepsze efekty uzyskuje się na oczyszczonym z kurzu i innych zanieczyszczeń podłożu. Wymaga sie, aby podłoże było suche.

Kiedy wykonać izolację natryskowa w nowym budynku?
Izolacje natryskową w przypadku nowych budynków wykonuje się w tym samym czasie, co klasyczną izolację. W pierwszej kolejności wykonujemy instalacje ulegające zakryciu oraz zamocowujemy uchwyty montażowe stelażu płyt g-k (wieszaki ES). Dobrą praktyką jest sprawdzenie wykonanych instalacji przed wykonaniem ocieplenia dachu i poddasza. Instalację piany poliuretanowej wykonujemy przed podwieszeniem płyt g-k. Zalecane jest także, wykonanie ocieplenie elewacji budynku przed natryskiem piany. Pozwala to uzyskać idealne wypełnienie pozostawionych wolnych przestrzeni oraz eliminuje konieczności późniejszego usuwania nadmiaru piany.

Bezpieczeństwo zdrowia i środowiska, a piany poliuretanowe?
Piany poliuretanowe są produktami bezpiecznym dla zdrowia i środowiska. Spełniają wymogi Państwowego Zakładu Higieny, co potwierdzone jest Atestem Higienicznym. Posiadają deklaracje „Bezpieczny dla ozonu”. Ocieplenie wykonane z pian poliuretanowych nie pyli i nie pozwala na przedostawanie się pyłów z otoczenia zewnętrznego do wnętrza obiektu. Piany PUR po aplikacji stają się bezwonne. Powyższe pozwala zakwalifikować je jako materiały hypoalergiczne. Poza budownictwem piany poliuretanowe stosowane są między innymi w lodówkach, izotermach i innych miejscach mających bezpośredni kontakt z żywnością.

Jakie są wymagania odnośnie przyłączy podczas natrysku piany poliuretanowej?
Wykonując izolację natryskową możemy wykorzystać własny agregat prądotwórczy bądź przyłącze Klienta. Posiadamy agregaty w wyciszonej obudowie, dla zapewniania komfortu otoczenia pracy. W przypadku wykorzystania przyłącza znajdującego się na budowie, wymagane jest gniazdo siłowe 32A/400 V 3P+N+Z (pięciobolcowe, bolce okrągłe) oraz wyłącznik min C25.

FORMULARZ KONTAKTOWY »

Zapraszamy do współpracy.